تعبیر خواب بازوبند

به گزارش دابی بلاگ، با تعبیر خواب بازوبند زرین و نقره ای، تعبیر خواب بازوبند زنانه (مخصوص زنان) و تعبیر خواب بازوبند سیاه همراه ما باشید.

تعبیر خواب بازوبند

سرویس سرگرمی - بنابر گفته معبران دیدن بازوبند در خواب برای زنان و دختران نیکو و برای مردان غم و ناراحتی است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بازوبند طلایی ونقره ای

ابراهیم کرمانی گوید: بازوبند زرین، اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد. اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد.

تعبیر خواب بازوبند زنانه

ابراهیم کرمانی: اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بیند که بازوبند سیمین یا آهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت ویاری بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست. اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد. اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد. چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است. داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب یاری و مساعدت می گردد و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می گردد. چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید.

تعبیر خواب بازوبند سیاه

لیلا برایت می گوید: مشاهده بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیماری و گرفتاری شما را تهدید می نماید. اگر در خواب ببینید کسی به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعی باعث شادی شما می گردد.

منبع: ستاره
انتشار: 12 آبان 1399 بروزرسانی: 12 آبان 1399 گردآورنده: dabiblog.ir شناسه مطلب: 11956

به "تعبیر خواب بازوبند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بازوبند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید