آمار تکان دهنده میزان مرگ و میر بر اثر استنشاق مونوکسید کربن از سال 86 تا 96

به گزارش دَبی بلاگ، گازگرفتگی هر ساله در نیمه دوم سال تعداد زیادی از هموطنان را به کام مرگ می کشاند.

آمار تکان دهنده میزان مرگ و میر بر اثر استنشاق مونوکسید کربن از سال 86 تا 96

به گزارش، در 10 سال گذشته، بالاترین تعداد کشته های گازمنوکسیدکربن مربوط به سال 86 با یک هزار و 24 نفر است استان تهران، با اختلاف زیاد، بالاترین قربانیان مرگ در اثر گاز منوکسیدکربن را دارد پس از تهران، استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان، بالاترین میزان گازگرفتگی را ثبت نموده اند.

گاز منوکسیدکربن هر سال جان تعداد زیادی از افراد را می گیرد؛ آمارهای هر سال سازمان پزشکی قانونی از قربانیان گازگرفتگی بر این موضوع صحه می گذارد. نگاهی به همین آمارها در 10 سال گذشته نشان می دهد که از سال 86 تا 96، 8هزار و 708 نفر که 2هزار و 425 نفرشان زن و 6هزار و 283 نفرشان مردند، در اثر گازگرفتگی جانشان را از دست داده اند.

مرگ در اثر گاز منوکسیدکربن در ایران درحالی هر سال جان چند صد نفر را می گیرد که در بسیاری از کشورهای جهان قربانیان آن، سالانه به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند. آنالیز ها نشان می دهد 70 درصد این مرگ ها، به دلیل نصب اشتباه دودکش ها اتفاق می افتد. پیش از این گزارشی منتشر شده بود که نشان می داد 95 درصد از خانواده های شهرنشین ایران به لوله کشی گاز دسترسی پیدا نموده اند، با این حال هنوز هم آمار گازگرفتگی به دلیل برخوردار نبودن از سیستم لوله کشی گاز بالاست و جان خیلی ها را می گیرد. براساس آمار پزشکی قانونی کشور، استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در 10 سال گذشته بالاترین تعداد کشته ها در اثر گازگرفتگی را به نام خود ثبت نموده اند و در مقابل، استان های هرمزگان، سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و بوشهر، کمترین موارد گازگرفتگی را داشته اند. هر چند آخرین آمار گازگرفتگی مربوط به سال 96 در مقایسه با آمار 10 سال قبل از آن، یعنی سال 86، کاهش 25 درصدی مرگ ومیرها را نشان می دهد، اما مرگ حتی یک نفر به دلیل برخوردارنبودن از حداقل سیستم رفاهی برای زندگی، باز هم قابل توجه است.

در 10 سال گذشته، بالاترین تعداد کشته های گازمنوکسیدکربن مربوط به سال 86 با یک هزار و 24 نفر است، یعنی می توان سال86 را رکوردار در ثبت بالاترین میزان قربانیان این گاز دانست؛ قربانیانی که 315 نفرشان زن و 709 نفرشان مرد بودند. همان طور که پیش بینی می گردد، استان تهران با 288 قربانی، در صدر جدول قربانیان گازگرفتگی واقع شده است و در پی آن، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی با 81 نفر قرار می گیرند. استان خراسان جنوبی و ایلام هر کدام با دو نفر و هرمزگان با دو نفر، کمترین کشته ها در اثر گاز را داشتند.

تعداد جانباختگان گاز منوکسیدکربن در سال 87، به طور ناگهانی 22 درصد کاهش یافت و به عدد 789 رسید. باز هم استان تهران با 229 نفر و بعد از آن استان های اصفهان با 68 نفر و خراسان رضوی با 62 نفر، به ترتیب، بالاترین میزان گازگرفتگی را در کشور داشته اند. در همان سال، استان های کهگیلویه وبویراحمد با صفر نفر، خراسان جنوبی با دو نفر و هرمزگان با سه نفر به ترتیب کمترین میزان تلفات ناشی از گازگرفتگی را به نام خود ثبت کردند.

گاز در سال 88 هم جان 769 نفر را گرفت. تهران با حفظ صندلی و قربانی کردن 245 نفر رتبه نخست را حفظ کرد، پس از تهران، اصفهان با 62 نفر و اصفهان با 58 نفر بالاترین میزان تلفات گاز را داشته اند. در سال 88، سیستان وبلوچستان با یک کشته، هرمزگان با دو کشته و قم با سه کشته، کمترین تلفات را در کارنامه شان ثبت کردند.

در سال 89 اما آمار کشته های گاز، کمی افزایش پیدا کرد و به 782 نفر رسید، سهم زنان در آن سال 216 نفر و مردان 566 نفر بود. آن سال هم تهران با 209 کشته و 17 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن، اصفهان با 82 نفر و آذربایجان شرقی با 58 نفر، سه استانی بودند که بالاترین تعداد قربانیان گازگرفتگی را به نام خود ثبت کردند. از آن طرف، استان های هرمزگان با یک نفر، بوشهر با 2 نفر و ایلام با 4 نفر، به ترتیب کمترین تعداد قربانیان را در سال 89 داشتند.

در سال 90، آمار کشته های گازگرفتگی، افزایش قابل توجهی پیدا کرد و به 965 نفر رسید، یعنی نسبت به سال قبل از آن بیش از 23 درصد بالا رفت. تهران همچنان صندلی خودش را حفظ کرد و 253 قربانی گرفت. بعد از تهران، خراسان رضوی با 108 کشته و پس از آن هم آذربایجان شرقی با 84 کشته، سه استانی بودند که در سال 90، بالاترین میزان مرگ ومیر در اثر گازگرفتگی را داشتند و کمترین ها هم به استان های هرمزگان و بوشهر بدون هیچ قربانی و کهگیلویه وبویراحمد با یک قربانی اختصاص داشت. نکته قابل توجه این است که پیش از سال 90، گزارش 30 استان مورد آنالیز قرار می گرفت، اما از سال 90 استان البرز هم به فهرست اضافه شد.

در سال 91، گاز 697 نفر را کشت که 207 نفر از آنها زن بودند و 490 نفر مرد. استان تهران این بار نسبت به سال های قبل از آن، آمار کمتری داشت و توانست تعداد قربانیانش را به 181 نفر برساند، یعنی 28 درصد کاهش. خراسان رضوی هم با 64 نفر و اصفهان با 58 نفر در رتبه های بعدی نهاده شدند. استان های کم قربانی، کهگیلویه وبویراحمد با یک نفر، سیستان وبلوچستان با سه نفر و خراسان جنوبی با چهار نفر بودند.

آمار گازگرفتگی در سال 92 اما افزایش قابل توجهی داشت، 828نفر در یک سال جانشان را از دست دادند که سهم زنان در آن سال، 240 نفر بود و مردان 588نفر. استان تهران طبق روال همیشه با 169 قربانی بالاترین تلفات گازگرفتگی را به خود اختصاص داد، خراسان رضوی با 74 نفر و استان البرز و فارس هر کدام با 53 نفر، پس از استان تهران قرار می گیرند. کهگیلویه وبویراحمد با یک نفر، سیستان وبلوچستان با سه نفر و خراسان جنوبی با چهار نفر هم کمترین تلفات گاز را داشتند.

در سال 93، آمارها روند نزولی به خود گرفت و به 626 نفر رسید؛ یعنی 158 زن و 468 مرد. تهران با 145 نفر، اصفهان با 47 نفر و خراسان رضوی با 44 نفر رتبه های اول تا سوم را در داشتن بیشترین قربانیان به خود اختصاص دادند. از آن طرف هم استان های هرمزگان، بوشهر و سیستان وبلوچستان با یک، سه و چهار نفر، کمترین قربانیان را از میان استان های کشور داشتند.

در سال 94، تعداد کشته های گاز، با سال قبل از آن برابری کرد، یعنی 626 نفر. زنان این بار کمتر از سال قبل بودند و تعدادشان به 144 نفر رسید، مردان اما با کمی افزایش به 482 نفر رسیدند. در این میان 141 نفر در تهران، 58 نفر در خراسان رضوی و 52نفر در اصفهان در اثر گازگرفتگی جانشان را از دست دادند. استان های سیستان وبلوچستان و هرمزگان هر کدام با یک نفر و استان مرکزی با دو نفر، کم قربانی ترین استان های کشور بودند.

در سال 95، آمار قربانیان گاز دوباره رشد زیادی پیدا کرد و حتی از سال 92 که آمار بالایی داشت، جلوتر رفت و به 836 قربانی رسید. در این آمار، تعداد زنان قربانی 216 نفر و مردان 620 نفر بود. آمار قربانیان در تهران در سال 95، دوباره سیر صعودی به خود گرفت و به 210 نفر رسید. آذربایجان شرقی با 58 نفر و استان اصفهان با 57 نفر در رتبه های بعدی قرار می گیرند. بوشهر بدون قربانی و خراسان جنوبی با چهار نفر و هرمزگان با پنج نفر هم کمترین آمار را داشتند.

سال 96، تعداد قربانیان گاز، کاهش قابل توجهی پیدا کرد و روی عدد 766 نهاده شد. زنان 202 نفر و مردان 564 نفر از قربانیان بودند. تهران با 191 نفر، اصفهان با 67 نفر و استان های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی با 47 نفر، بالاترین جانباختگان گاز منوکسیدکربن سال 96 را به نام خود کردند و در ادامه آن، ایلام، هرمزگان و بوشهر به عنوان کم قربانی ترین استان قرار می گیرند.

منبع: روزنامه شهروند

dorezamin.com: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 17 مهر 1400 بروزرسانی: 17 مهر 1400 گردآورنده: dabiblog.ir شناسه مطلب: 81

به "آمار تکان دهنده میزان مرگ و میر بر اثر استنشاق مونوکسید کربن از سال 86 تا 96" امتیاز دهید

1 کاربر به "آمار تکان دهنده میزان مرگ و میر بر اثر استنشاق مونوکسید کربن از سال 86 تا 96" امتیاز داده است | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آمار تکان دهنده میزان مرگ و میر بر اثر استنشاق مونوکسید کربن از سال 86 تا 96"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید