تحلیل و تفسیر رویدادهایی که در انتها فاینال فانتزی 7 ریبرث رخ می دهند

به گزارش دَبی بلاگ، فاینال فانتزی 7 ریبرث داستانش پس از انتها ریمیک آغاز می گردد اما داستان به شکل جالبی پیشروی زیادی ندارد. ما شاهد یک فصل کلیدی از بازی اورجینال هستیم اما در کل شما فاینال فانتزی 7 ریبرث را با سوال های بیشتر به اتمام می رسانید. ما تقریباً از زمان به انتها رساندن ریبرث به بخش نهایی آن فکر کردیم و چندین بار بازی را تکرار کردیم و با ریمیک کراس رفرنس انجام دادیم تا بتوانیم این انتها را به خوبی تحلیل و درک کنیم. از این رو این مقاله شامل نظریه پردازی و تحلیل انتها داستان می گردد و آنچه که در ادامه مطالعه می کنید ممکن است به طور حتم در بازی سوم رخ ندهد زیرا اسکوئر از عمد انتها ریبرث را مبهم و باز طراحی نموده است.

تحلیل و تفسیر رویدادهایی که در انتها فاینال فانتزی 7 ریبرث رخ می دهند

هشدار خطر لوث شدن داستان و سرانجام بازی فاینال فانتزی 7 ریبرث

آیا اریث در فاینال فانتزی 7 ریبرث می میرد؟ خوب… دیدگاه شما چیست؟

اگر در پی جوابی ساده و سرراست به بازسازی یکی از معروف ترین سکانس های مرگ در بازی های ویدئویی بودید من برایتان خبر بدی دارم: هیچ چیزی که به این مقدار در سری ریمیک مهم و برجسته است جوابی ساده ندارد. به عنوان مثال ما سکانس مرگی که در بازی اورجینال نشان داده می شود نمی بینیم. در لحظات آخر، کلاود پیروز می شود ماسامونه سفیروث را دفع نموده و آن را به گوشه ای پرتاب کند و در عوض کشتن اریث، شمشیر بر روی زمین محراب مرکز فراموش شده فرومی رود اما در نهایت اریث خونین نشان داده شده و می میرد. اریث در جایی که به نظر می رسد ترازی معنوی است پدیدار شده تا به کلاود در نبرد سرانجامی علیه سفیروث یاری کند. او سپس ناپدید شده و وقتی کلاود را دوباره در مرکز فراموش شده می بینیم جسد بی جان اریث نمایش داده می شود. دیگران بالای سر او گریه می نمایند ولی وقتی کلاود او را به آغوش کشیده و از او می خواهد چشمانش را باز کند اریث چشمانش را باز می نماید.

بعداً پس از اینکه جسد او دفن می شود اریث دوباره پدیدار می شود اما فقط برای کلاود. او می تواند اریث را ببیند و با او صحبت کند اما برای سایرین این طور نیست. رد 13 به نظر می رسد می تواند حضور اریث را حس کند ولی همچنان در سوگ مرگ اوست. سکانس های سرانجامی بازی اریثی را نشان می دهد که هیچ کس به جز کلاود نمی تواند ببیند. آیا این نتیجه وخیم تر شدن شرایط روانی شنماینده کلاود است یا آیا او هنوز در انکار وقایع اتفاق افتاده است؟ آیا این واقعه معنای دیگری دارد؟

تمامی اینها از عمد به صورت مبهم باقی گذاشته شده اند ولی سرنخ هایی در فاینال فانتزی 7 ریبرث و ریمیک پنهان شده اند که ایده خوبی از آنچه که در حال رخ دادن است را به ما می دهد.

این یک داستان مولتی ورسی است و به سگ ها مربوط می شود

در سرانجام فاینال فانتزی 7 ریمیک وقتی معین شد زک از حملات نیروهای شینرا که باید او را می کشت جان سالم به در برده است به ما یک سرنخ کوچک داده می شود که این اتفاق در یک دنیا موازی اتفاق افتاده است: تصویری از Stamp، سگ شگون نمای کودک پسند شینرا با این تفاوت که در دنیا زک این استمپ نژاد سگ فرق دارد. استمپ نه تنها شگون نمای نیروهای نظامی شینراست بلکه شگون نمای دنیا هایی است که فاینال فانتزی 7 ریمیک و ریبرث در آن رخ می دهند. این نشانه به خوبی پنهان شده است اما اگر به محیط اطرافتان توجه کنید متوجه می شوید که این بازی در چند دنیا مختلف جریان دارد و یک راه تشخیص این دنیا ها استمپی است که در سکانس ها نشان داده می شود.

1- دنیا بیگل

دنیا اصلی که کلاود و همراهانش در آن نشان داده می شوند دارای استمپ بیگل است. این شگون نما در بازی فاینال فانتزی 7 ریمیک به دفعات نشان داده می شود و سازندگان می خواهند که به آن توجه کنید. این استمپ در پیش زمینه ماجراجویی آنها در فاینال فانتزی 7 ریبرث نیز پدیدار می شود.

2- دنیا تریر

دنیا زک در ابتدای بازی استمپ تِریر دارد. این سگ را می شود در ریمیک در سکانس نمردن زک یک پاکت چیپس با تصویر این سگ از مقابل صفحه عبور می نماید دید. این اولین سرنخ بزرگ، به جز زنده ماندن زک، است که حاکی از آن است که یک مولتی ورس ایجاد شده است. تریر باری دیگر در ریبرث سروکله اش پیدا می شود. وقتی زک دارد بین نجات دادن جان بیگز یا کلاود تصمیم می گیرد او در دنیا تریر است زیرا گرافیتی این سگ بر روی دیوارهای میدگار پشت سر او قابل رویت هستند.

وقتی زک تصمیم می گیرد به ساختمان اصلی شینرا برود تا راه حلی برای درمان کلاود پیدا کند او در دنیا تریر باقی می ماند و می شود آن را به وسیله استمپی که پشت سر او در ساختمان شینرا قرار گرفته است تأیید کرد. این زک در آنجا باری دیگر با نیروهای شینرا روبه رو می شود که یادآور سکانس کلاود بر روی جی بایک در ریمیک بود. سرنوشت او نامعین است.

در زمان نوشتن این مقاله در نسخهٔ مورداستفاده قرار گرفته از بازی یک استمپ تریر در ناحیه جونون پیدا شده است. من مطمئن نیستم آیا این مورد در آپدیت های بعدی رفع شده است یا خیر اما باتوجه به اینکه تنها همین مورد مشاهده شده با سایر بخش های بازی در تضاد است. خصوصاً که در بخش دنیا باز بازی قرار گرفته است و نه در یک کات سین.

3- دنیا پاگ

ما سپس یک زک را می بینیم که تصمیم می گیرد بیگز را نجات دهد. وقتی بیگز نشان داده می شود او دارد همان نوع چیپس دارای سمبل استمپ را می خورد که در خانهٔ جسی (بیگل) و زنده ماندن زک (تریر) در فاینال فانتزی 7 ریمیک دیده می شود اما در اینجا بر روی چیپس عکس یک پاگ قرار گرفته است. دنیا پاگ عمر طولانی ندارد. بیگز تیرخورده و کشته می شود و زک تصمیم می گیرد با سربازان مقابله نکند و در عوض از صحنه فرار می نماید. سرنوشت او نامعین است. انشعاب به نظر زمانی اتفاق افتاده که زک بین نجات دادن زک و کلاود تصمیم می گیرد. در دنیا تریر در داخل تونل وقتی زک به سوی مسیری می رود که کلاود را نجات دهد یک نور رنگین کمانی مسیر سمت چپی را که او انتخاب نمی نماید را فرامی گیرد که نشان می دهد دنیا ها در حال انشعاب هستند. این می تواند بعلاوه حاکی از تأثیرگذاری اریث باشد. وقتی اریث پورتال هایی را باز می نماید ما اثر رنگین کمانی مشابه را می بینیم.

4- دنیا شیبا

یک زک سوم نیز در این سکانس وجود دارد. زکی که نمی تواند تصمیم بگیرد. به نظر می رسد به کلیسای واقع در سکتور 5 بازگشته است و با خودش در حال صحبت است: کلاود… بیگز… یا اریث. من چطوری باید تصمیم بگیریم؟ در این لحظه جانی از مقابل او رد می شود. او از حرکت می ایستد تا به زک نگاه کند و در مرکز فریم قرار گرفته است به این معنا که باید به او توجه کنید. جانی یک عروسک استمپ در دست دارد. یک استمپ به شکل شیبا اینو.

این دنیا به نظر می رسد بر اثر تصمیم نگرفتن زک به وجود آمده است. پیش از اینکه این نسخهٔ زک بتواند کاری کند، سفیروثی که می تواند در بین دنیا ها حرکت کند سر می رسد و او را به خلأ بین دنیا ها می فرستد. این ظاهراً زکی است که از آن خلأ به وسیله اریث نجات پیدا می نماید و در نبردهای سرانجامی فاینال فانتزی 7 ریبرث حضور دارد.

5- دنیا اسپیتز

پس از رویدادهای معبد باستانیان، به نظر می آید هوشیاری کلاود و اریث دنیا بیگل به کلاود و اریث در کما رفته ای که در طول بازی در کنار زک می بینیم منتقل می شود. هرچند به نظر نمی رسد در دنیا تریر باشیم زیرا در زاغه نشین های این دنیا و وقتی که کلاود و اریث آب نبات می خرند استمپ اسپیتز نشان داده می شود. در سرانجام این بخش در دنیا اسپیتز، اریث این دنیا متریای هولی خود را به کلاود می دهد و او را در همان زمانی که سفیروث پیدا می نماید تا بکشد به دنیا بیگل برمی گرداند. البته مرگ اریث نشان نمی دهد و در نتیجه سرنوشت او نیز نامعین است.

مرز بین دنیا ها اکنون مرتباً در حال شکسته شدن هستند

آنچه که به وضوح معین است این است که مرزهای بین دنیا ها بسیار نازک شده است. مرزهایی که تا پیش ازاین غیرقابل نفوذ بودند. معین نیست چه چیزی باعث وقوع این پدیده شده است، شاید کار سفیروث باشد و یا شاید شکست خوردن Whisper Harbinger در سرانجام فاینال فانتزی 7 ریمیک. علت آن به مقدارٔ اینکه واقعیت موجود این است اهمیت ندارد. اکنون چندین دنیا به طور فعال در داستان حضور دارند. در ادامه به موارد پرش میان دنیا ها و شکستن مرزها در ریبرث اشاره می کنیم:

  • پس از رویدادهای معبد باستانیان، کلاود و اریث دنیا اصلی از دنیای که در بخش قبلی به عنوان دنیا اسپیتز به آن اشاره شد سر در می آورند، دنیای که در مرز نابودی است. کلاود به نظر می رسد که در کنترل بدن نسخهٔ دیگر در این دنیا است و شاید این مورد دربارهٔ اریث نیز صادق باشد. این دنیا در آستانهٔ مرگ است و مردم دارند از روزهای سرانجامی خود لذت می برند.
  • در سرانجام سکانس دنیا اسپیتز اریث به صورت فیزیکی یک پورتال زیر پای کلاود باز می نماید و او را به دنیا بیگل می فرستد و به او یاری می نماید پیش از سررسیدن سفیروث از آن دنیا خارج شود.
  • در دنیا شیبا، زک با سفیروث بیرون کلیسای سکتور 5 روبه رو می شود. سفیروث به نظر می رسد در حال رفتن به کلیسا برای حمله به اریث این دنیا است همان طور که در دنیا اسپیتز می بینیم. با یک ضربه از شمشیرش و تعدادی زمزمه او پورتالی به خلأیی که زک در آن می افتد باز می نماید. زک سپس از این خلأ نجات داده می شود و در میدان مبارزهٔ Final Destination مانند در کنار کلاود دنیا بیگل قرار می گیرد. با اینکه این می تواند یک رؤیا باشد در سرانجام بازی زک می گوید خیلی حس واقعی بودن داشت تا بخواهد رؤیا باشد. آنچه که ما نمی دانیم این است که در چه دنیای قرار داریم.
  • پس از شکست خوردن از کلاود و زک، سفیروث باری دیگر دنیا هایشان را جدا می نماید و می گوید: همان طور که دنیا ها به هم می پیوندند از هم نیز جدا می شوند. کلاود در همان جا باقی می ماند اما زک دوباره به خلأ فرستاده می شود.
  • زک سپس از خلأ خارج شده و به بخش بریده شده ای از کلیسای سکتور 5 می رسد که هیچ چیز دیگری پیرامون آن قرار ندارد. آسمان در حضور یک گوی آتشین/پورتال یا به احتمال زیاد شهاب سنگ نورانی شده است. گویی در سرانجام این دنیا هستیم و هیچ چیز باقی نمانده است. زک در آنجا با فرم دیگری از سفیروث مبارزه می نماید.
  • به نظر می رسد سفیروث بر تمامی دنیا ها سیطره دارد. در بیگل، همراهان کلاود با او مبارزه می نمایند. کلاود با او در فضای مقصد نهایی مانند مبارزه می نماید. زک در سرانجام دنیا با او مبارزه می نماید. صدماتی که به سفیروث در یک دنیا وارد می شود در دیگر دنیا ها انعکاس پیدا می نماید. در بیگل، تیم وقتی که کلاود و زک یکی از شاخ های Sephiroth Reborn را می برند متوجه این تغییر می شوند زیرا شاخ او در دنیا بیگل در حین مبارزه در مرکز فراموش شده نیز از جا کنده می شود و آنها اشاره می نمایند که گویی کسی دارد یاریشان می نماید تا بجنگند.
  • زک و کلاود انگار می توانند حضور یکدیگر را علی رغم قرارداشتن در مکان هایی متفاوت و جداشدن به دست سفیروث حس نمایند و حتی می توانند با هم Synergy Attack اجرا نمایند.
  • پس از اینکه سفیروث شکست می خورد به نظر می رسد زک به سرانجام واقعی دنیاش رسیده است و در مرز نابودی قرار گرفته است. او آماده است اما زمزمه های سفید اطرافش پدیدار شده و یک پورتال زیر پایش باز شده و او را از دنیا در حال نابودی بیرون می برند.
  • مدتی بعد زک دوباره در کلیسای سکتور 5 که ظاهراً در دنیای دیگر قرار گرفته است به هوش می آید. برای اینکه بدانیم این دنیای است باید تا زمان انتشار بازی سوم صبر کنیم. آیا ممکن است این دنیا بیگل باشد؟ آیا او بالاخره در یک دنیا با دیگر شخصیت ها قرار گرفته است؟ زک با خودش می گوید: چه کسی گفته که دنیا ها دوباره نمی توانند با هم متحد شوند. این جمله دیالوگ سرانجامی او در بازی است.

شکاف پدیدار شده در آسمان منادی سرانجام است

در بخش مقدمهٔ داستان زک در A World Apart در دنیا تریر ما می بینیم که در آسمان شکافی دیده می شود. شکافی بزرگ در دنیای که بالای سر میدگار قرار گرفته است. می شود از اعمال افراد پیرامون زک به این نتیجه رسید که این سرانجام دنیا است. مردم در زاغه نشین ها غصهٔ کارهایی که انجام ندادند را می خورند یا سعی دارند کارهایی که می خواهند را پیش از سرانجام دنیا انجام دهند.

در دنیا پاگ که مستقیماً از دنیا تریر منشعب می شود بیگز اشاره می نماید که تمامی رآکتورهای ماکو خشک شده اند و لایف استریمی باقی نمانده است. سیاره در لحظات سرانجامی عمرش قرار گرفته است. وقتی اریث و کلاود در دنیا آسمان زخمی اسپیتز پنهان شده اند سفیروث به اریث می گوید: پس اینجا قایم شده بودی، در دنیای که سرنوشتش را پذیرفته است. این دنیا نیز در آستانه فروپاشی است. وقتی کلاود از دنیا اسپیتز نجات داده شده و به دنیا بیگل باز می شود سفیروث در بین دو دنیا اطلاعاتی مرموز در باره شرایط در اختیار بازیکن قرار می دهد. از حرف های من به این نتیجه رسیدم که وقتی دنیا های می میرند به نوعی از لایف استریم مولتی ورسی باز می گردند همان طور که در همین دنیا ها وقتی کسی می میرد روح او به لایف استریم باز می شود.

یک چیز در این میان به وضوح معین است. تمامی دنیا های محکوم به فنا یک نقطهٔ اشتراک دارند: شکاف موجود در آسمان که ما را به مورد بعدی می رساند…

کلاود، دیوار زمزمه ها، آسمان و روح اریث

در سرانجام فاینال فانتزی 7 ریبرث کلاود حرفی که اریث به او در دنیا در حال مرگ اسپیتز می زند را برای همراهانش تکرار نموده و به آنها می گوید به آسمان نگاه ننمایند. وقتی آنها به آسمان نگاه می نمایند آسمانی عادی را می بینند اما وقتی کلاود به آسمان نگاه می نماید او می تواند شکافی که در دیگر دنیا ها پدیدار شده بود را ببیند.

این می تواند چند معنا داشته باشد. یک، به این معنی است که دنیا اصلی بیگل اکنون در خطر قرار گرفته است اما این مسئله با آنچه که در داستان فاینال فانتزی 7 ریبرث می بینیم همخوانی ندارد. در تریر، اسپتز و پاگ معین است که همه می توانند شکاف موجود در آسمان را ببینند و می دانند که نشان دهنده سرانجام روزهایشان در دنیا است. پس منطقی نیست که فقط کلاود می تواند شکاف را ببیند. این مسئله به مردن اما نمردن اریث نیز برمی شود. برای درک آن ما باید به سرانجام فاینال فانتزی 7 ریمیک رجوع کنیم.

کلاود و دیوار زمزمه ها

در بخش سرانجامی ریمیک بر روی بزرگراه میدگار کلاود و همراهانش با دیواری از زمزمه ها روبه رو می شوند و با ردشدن از آن وارد یک تکینگی شده و فرصت آن را دارند که سرنوشتشان را تغییر دهند. با شکست زمزمه این احتمال وجود دارد که کلاود و همراهانش باعث به وجودآمدن رخدادهای مولتی ورسی که در ریبرث می بینیم شده اند. مهم تر از آن در سرانجام فاینال فانتزی 7 ریمیک تیم به همراه یکدیگر از این دیوار عبور نموده پس از اینکه اریث از توانایی هایش استفاده نموده و زمزمه ها را آرام می نماید. در ریبرث، دیوار زمزمه ها به شکلی مشابه در درگاه ورودی به مرکز فراموش شده پدیدار می شود و از تیم در رسیدن به اریث که در حال دعاکردن است جلوگیری می نماید. در ریبرث اریث همراه شما نیست و امکان آرام کردن زمزمه ها وجود ندارد. در نهایت با کوشش های کل تیم یک پورتال باز می شود و فقط کلاود از آن می تواند عبور کند. اگر منطق این دیوار مشابه همتای خود در فاینال فانتزی 7 ریمیک باشد پس فقط کلاود می تواند از اینجا به بعد آینده ای نو را رقم بزند زیرا تنها او از پس زمزمه ها عبور نموده است که سعی دارند رخ دادن یک سری از رویدادها را حفظ نمایند. وقتی اریث کشته می شود دیوار زمزمه ها فرومی ریزد و دیگر اعضای تیم به کلاود ملحق می شوند. به عبارت دیگر، اگر رد 13 در ریمیک بر روی بزرگراه باقی می ماند و وارد تکینگی نمی شد او در کنار دیگر اعضای گروه در آینده تغییر نموده ریبرث دیده نمی شد. او این کار را کرد پس در اینجا حضور دارد اما از طرف دیگر کلاود از سایرین جدا می شود. برت حتی منطق دیوار زمزمه ها در ریمیک را پس از رسیدن به دیوار زمزمه ها در مرکز فراموش شده تکرار می نماید تا به بازیکنان یادآوری کند قوانین چه هستند.

پس آیا اریث واقعاً می میرد؟

در طول سکانس مرگ اریث، بازی بین صحنه هایی از یک اریث خون آلود و اریثی که مجروح نشده تغییر می نماید. ما حتی تکه هایی از حرف زدن کلاود بدون صدا می بینیم که به نظر می رسد دارد سخنان دردناکش در بازی اورجینال را تکرار می نماید. وقتی تیم سر می رسد از واکنش آنها معین است که دارند بدترین نسخهٔ رویدادها را می بینند: اینکه اریث مرده است.

احتمال آن وجود دارد آنچه که ما بینیم تفاوت بین دیدگاه اعضای تیم که از دیوار عبور نکردند و دیدگاه ناقص کلاود است که از دیوار عبور نموده و شمشیر سفیروث را دفع نموده است. یک سرنخ دیگر در نبرد با Jenova Lifeclinger دیده می شود. وقتی این مبارزه آغاز می شود تمامی اعضای تیم با نوار Limit Break پر وارد نبرد می شود اتفاقی که هرگز رخ نمی دهد. این نشان دهندهٔ شرایط روحی تشدید شده آنهاست که در نتیجهٔ تماشا مرگ دوستشان اتفاق افتاده است. تتسویا نومورا در گذشته نیز به این مسئله اشاره نموده و گفته بود که در بازی اورجینال می خواستند این کار را اجرایی بنمایند اما قادر نبودند. کلاود اما با نوار Limit Break خالی وارد مبارزه می شود که نشان دهندهٔ آن است که او اتفاقات را آن طور که همراهانش دیده اند ندیده است.

به نظر می رسد در کل عدم تطابقی بین آنچه که کلاود و اعضای تیمش می بینند وجود دارد. در ابتدا وقتی که کلاود به اریث نزدیک می شود ما سکانس را از زاویه دید او می بینیم جایی که تمام اعضای تیم دور اریث را گرفته اند، تیفا و یوفی روی زمین کنارش زانو زده و گریه می نمایند. وقتی تیم تنهاست، بدون کلاود، زمزمه ها نیز وجود ندارند. وقتی این سکانس از زاویه دید کلاود نشان داده می شود زمزمه های سفید دارند دور جسد اریث می چرخند. علاوه بر این وقتی تیم دور اریث را گرفته اند و زمزمه ها دیده نمی شوند، او به پهلو دراز کشیده است. وقتی کلاود به او نزدیک می شود او در حالت طاق باز قرار گرفته است. با ورود به نبرد آخر، کلاود او را به صورت طاق باز روی زمین می گذارد.

سپس به سرعت بدون اینکه کسی کنار برود بازی بر روی کلاود تمرکز می نماید که ناگهان تنهاست و فقط زمزمه ها در کنار او و بدن اریث حضور دارند. او اریث را در آغوش گرفته و از او می خواهد بیدار شود. اریث بیدار می شود و آنها به یکدیگر لبخند می زنند ولی در کات بعدی ما شاهد رویداد پس از دفن کردن او در آب هستیم که به طور مستقیم در ریبرث نشان داده نمی شود. حرکتی که به نظر می رسد برای مبهم تر کردن قضیه صورت گرفته است.

در سرانجام بازی شرایط چنین است: کلاودی که می تواند دو چیز را دیگران نمی توانند ببیند می بیند: اریثی که زنده مانده و شکاف آسمان. علاوه بر این اریث اکنون با او به طور آزادانه درباره رویدادهای آینده صحبت می نماید و به متوقف کردن شهاب سنگ اشاره می نماید که تا به امروز دربارهٔ آن صحبت نشده است.

معنای این تبادل نظر بین کلاود و اریث کاملاً نامعین باقی می ماند اما یک احتمال این است که کلاود نیز به نوعی در دنیا ها حضور دارد و در یک دنیا وجود دارد که اریث در آن زنده مانده است (که طبق منطق از پیش معین شده به مقدارٔ کافی واگرایی هست که باعث ایجاد شکاف در آسمان شود و سرانجام دنیا را رقم بزند) و در دنیای در کنار دوستانش که اریث در آن مرده است.

دیگر خطوط داستانی در سرانجام بازی

لحظات سرانجامی فاینال فانتزی 7 ریبرث چند رویداد دیگر را نشان می دهد که ظاهراً به معمای مرگ اریث مرتبط نیستند اما از اهمیت برخوردارند:

کلاود متریای سیاه را در اختیار دارد

در سکانس سرانجامی بازی کلاود متوجه می شود که هنوز هم متریای سیاه در اختیارش قرار گرفته است. این یک تغییر در مقایسه با بازی اورجینال است. با اینکه تیم آن را در بازی اورجینال پس می گیرد این اتفاق تا زمان رسیدن به Whirlwind Maze رخ نمی دهد. این مسئله نشان دهنده تغییری در مسیر پیشروی داستان است اما ابعاد آن خیلی گسترده است. در نهایت کلاود در بازی سوم متریای سیاه را به سفیروث می دهد که باعث احضار شهاب سنگ می شود.

دو متریای سفید یا یک دگردیسی

در پی رویدادهای مولتی ورسی بازی، اریث پیش از مرگش یک نسخهٔ کامل و کارای متریای سفید/هولی را از نسخهٔ خودش در دنیای دیگر دریافت می نماید که برای دعاکردن مورداستفاده قرار می گیرد و سپس از محراب مرکز فراموش شده به پایین می افتد. اریث نسخهٔ خالی متریای سفید را به کلاود می دهد که هنوز در سرانجام بازی در اختیار اوست. کارگردانی این صحنه مبهم است اما این متریای سفید یا به متریای سیاه تبدیل می شود یا کلاود هر دو را در اختیار دارد. اگر دگردیسی در اینجا رخ نداده باشد به این معناست که ممکن است دو نسخه از قدرتمندترین متریاهای دنیا وجود داشته باشند: اریث از یک هولی (پر) استفاده کرد و کلاود هولی دیگر (تهی) را دارد. با اینکه سفیروث متریای سیاهی را که در معبد به او داده شد در اختیار دارد حال به نظر می رسد کلاود نسخهٔ دیگری از آن نیز در دست دارد.

سفیروث و ووتای

تا اینجای کار، خط داستانی ووتای صرفاً یک خط داستانی فرعی بود اما سکانس های سرانجامی بازی گلن که در تمام طول بازی روفوس را دربارهٔ حمله به ووتای تحریک می نماید به سفیروث تغییر شکل دهد. معین است که جنگ ووتای یکی دیگر از عناصر کلیدی بازی سوم است درحالی که این بخش، بخشی اختیاری و جزئی در بازی اورجینال بود. در طول ریبرث سفیروث دربارهٔ برداشت انرژی و احساسات منفی برای یاری کردن به نقشه اش صحبت می نماید و چه چیزی بهتر از جنگ انرژی و احساسات منفی می تواند فراوری کند؟ اکنون معین است که در کنار برنامه های دیگرش، سفیروث سعی دارد جنگی بین شینرا و ووتای به راه بیندازد.

زمزمه های سیاه وسفید

در فاینال فانتزی 7 ریمیک، زمزمه ها تنها رنگ سیاه داشتند و به نظر می رسید ناظران نسبتاً خنثی رویدادها هستند و سعی دارند تایم لاین شناخته شده در فاینال فانتزی 7 را حفظ نمایند. در ریبرث دو نوع زمزمه حضور دارند. زمزمه های سیاه وسفید.

زمزمه های سیاه مستقیماً تحت کنترل سفیروث هستند و در کل در دفعات محدودی که پدیدار می شوند رفتار بدخواهانه تری از خودشان نشان می دهند. زمزمه های سفید به نظر سعی دارند سرنوشت را دست نخورده نگه دارند اما رفتارشان کمتر تهدیدآمیز است. برای ما شرایط بیشتر این طور به نظر می رسد که زمزمه های سفید متحدان اریث و تحت کنترل او هستند و زمزمه های سیاه تحت کنترل سفیروث. در چندین بخش از بازی ما زمزمه های سیاه وسفید را نبرد با یکدیگر می بینیم و در سرانجام بازی زمزمه های سیاه نشان داده می شوند که در حال مبارزه با دو WEAPON نو هستند. معین است که نقش زمزمه ها هنوز در داستان به سرانجام نرسیده است.

تاینی برانکو پرواز می نماید

در کات سین سرانجامی بازی کلاود و همراهانش را می بینیم که در حال تعمیر تاینی برانکو هستند. در بازی اورجینال برانکو پس از سقوط دیگر هرگز پرواز نمی نماید. این یک تغییر بزرگ به شمار میرود زیرا به این معناست که تیم می توانند به وسیله هوا سفر نمایند و به تمامی بخش های سیاره دسترسی داشته باشند.

منبع: RPGsite

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 20 خرداد 1403 بروزرسانی: 20 خرداد 1403 گردآورنده: dabiblog.ir شناسه مطلب: 31748

به "تحلیل و تفسیر رویدادهایی که در انتها فاینال فانتزی 7 ریبرث رخ می دهند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحلیل و تفسیر رویدادهایی که در انتها فاینال فانتزی 7 ریبرث رخ می دهند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید